Certyfikat kompetencji przewoźnika

Zakres materiału niezbędny do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej

Jeżeli chcesz uzyskać certyfikat kompetencji zawodowej przewoźnika, bez którego nie będziesz mógł prowadzić działalności w zakresie transportu drogowego, czeka Cię długa droga. Musisz przyswoić pełny zakres materiału, który jest wymagany na egzaminie państwowym. Jest to nie lada wyczyn – nie dość, że jest obszerny, to większość zagadnień nie jest związana bezpośrednią z transportem drogowym.

Podczas zajęć zdobędziesz wiedzę, dzięki której Twoje szanse na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowej przewoźników znacznie wzrosną. Na szkoleniu poznasz szczegółowo wszystkie zagadnienia, których znajomość pozwoli Ci bez problemu zdać egzamin – nie tylko w części testowej, ale również w przypadku zadań problemowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Wymagane zagadnienia obejmują:

1. prawo cywilne

umowy, z którymi najczęściej można spotkać się w przypadku transportu drogowego,

negocjowanie umów prawnie wiążących,

prawa i obowiązki zawarte w Konwencji o umowie międzynarodowego transportu drogowego,

rozpatrywanie roszczeń zleceniodawców, związanych z odszkodowaniami w zakresie przewozu rzeczy lub osób,

2. prawo pracy (wraz z zagadnieniami prawa socjalnego):

obowiązki nakładane na pracodawców, dotyczące ubezpieczenia społecznego pracowników,

rodzaje i działalność instytucji społecznych, których funkcjonowanie obejmuje transport drogowy,

przepisy związane z kompetencjami kierowców (kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe),

przepisy regulujące kwestię umów o pracę,

3. prawo podatkowe:

podatek VAT,

podatek dochodowy,

podatek dotyczący pojazdów silnikowych,

4. prawo handlowe:

rodzaje spółek handlowych (wraz z zasadami ich zakładania oraz funkcjonowania),

warunki i formalności, jakie należy spełnić, chcąc prowadzić działalność w zakresie transportu drogowego,

obowiązki dotyczące przewoźników,

5. zarządzanie finansami przedsiębiorstwa:

umiejętność oceny rentowności przedsiębiorstwa,

znajomość przepisów, związanych z prawidłowym posługiwaniem się czekami, wekslami oraz pozostałymi formami płatności,

bilans – jego definicja i umiejętność sporządzania,

sporządzanie schematu organizacji przedsiębiorstwa,

opracowywanie budżetu,

formy udzielanej pomocy finansowej przez instytucje (kredyty, leasing, faktoring),

zasady marketingu, PR, reklamy,

obowiązkowe ubezpieczenia związane z drogowym transportem,

6. dostęp do rynku:

przepisy regulujące prowadzenie działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego,

przepisy omawiające zasady zakładania działalności związanej z prowadzeniem transportu drogowego,

rodzaje dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego,

7. Bezpieczeństwo drogowe:

wymagania związanie z zatrudnianiem kierowców i posiadania przez nich odpowiednich uprawnień (prawo jazdy odpowiedniej kategorii, kwalifikacja wstępna, szkolenia okresowe) oraz niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych,

sposoby sporządzania instrukcji dla kierowców, pozwalającej na regularną kontrolę realizowanych przez nich zasad bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy,

możliwości działań, podejmowanych w celu przestrzegania przez kierowców przepisów w zakresie ruchu drogowego (także obowiązujących na obszarach państw członkowskich Unii Europejskiej),

przykładowe procedury oraz umiejętność ich tworzenia, podczas wypadków oraz ich wdrażania w celu zapobiegania ponownym wypadkom,

8. normy techniczne i techniczne kwestie prowadzonej działalności:

przepisy dotyczące dopuszczalnej masy i wymiarów pojazdów, poruszających się na terenie krajów UE,

formalności związane z homologacją, rejestracją i przeglądami technicznymi pojazdów,

znajomość działań, pozwalających na ograniczenie emisji hałasu oraz eliminowania działań (np. ograniczenia emisji spalin) wpływających niekorzystnie na środowisko.

Chcesz podjąć efektywną naukę, dzięki której szybko i bez zbędnej straty czasu przyswoisz niezbędną wiedzę? Już teraz zapisz się na kurs, organizowany przez ośrodek ABC-Szkolenia. Dowiedz się kiedy zaczyna się najbliższe szkolenie na certyfikat przewoźnika. Nie zwlekaj!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami już teraz!

Więcej informacji:

Paweł Żuchowski

tel. 502-700-182

Biuro:

Warszawa, ul Modlińska 6

531-700-182.