Certyfikat kompetencji zawodowych

Zamierzasz prowadzić firmę transportową lub spedycyjną? A może prowadzoną działalność chcesz rozszerzyć o nowe usługi w tym zakresie? Musisz posiadać certyfikat kompetencji zawodowej, wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego.

Certyfikat kompetencji zawodowej stanowi dokument, który potwierdza odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie transportu drogowego. Taki certyfikat powinna posiadać przynajmniej jedna osoba, która zarządza firmą. Potrzebny jest nie kierowcom, lecz przedsiębiorcom, którzy zamierzają prowadzić tego typu firmę.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, z posiadania certyfikatu kompetencji zawodowej zwolnieni są przewoźnicy, wykonujący transport pojazdami:

przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą) – w niezarobkowym przewozie osób,
których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t w transporcie drogowym rzeczy praz niezarobkowym transporcie drogowym rzeczy,
ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.
Dotyczy to również taksówkarzy.

Zgodnie z ustawą, dostępne są 4 rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców, wykonujących:

krajowy transport drogowy rzeczy,
międzynarodowy transport drogowy rzeczy,
krajowy transport drogowy osób,
międzynarodowy transport drogowy osób.
Certyfikat kompetencji zawodowych wydany przed 4. 12. 2011 r.

4 grudnia 2011 weszły w życie nowe przepisy dotyczące transportu drogowego oraz warunków uzyskania licencji zawodu przewoźnika.

Zgodnie z nowymi przepisami, licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wydane przez 4.12.2011 będą ważne do dnia ich wygaśnięcia, jednak nie dłużej niż 5 lat (a więc do 4 grudnia 2016). Certyfikaty te będą równoważne z nowymi – obecnie obowiązującymi.

Uzyskanie certyfikatu poprzedzone jest koniecznością otrzymania pozytywnego wyniku na egzaminie. Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie partia materiału, jaka jest wymagana.

Od osoby, która ubiega się o certyfikat kompetencji, wymagany jest obszerny zasób wiedzy. Dotyczy on nie tylko zagadnień, związanych bezpośrednio z transportem drogowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Zakres materiału, jaki obowiązuje na egzaminie obejmuje:

prawo cywilne,
prawo handlowe,
prawo finansowe,
prawo pracy (łącznie z zagadnieniami socjalnymi),
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
rachunkowość i sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa,
dostęp do zawodu przewoźnika i krajowego transportu rzeczy,
bezpieczeństwo ruchu, standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu.

By uzyskać certyfikat, należy złożyć następujące dokumenty:

wypełniony wniosek o uzyskanie określonego certyfikatu (jednego z czterech możliwych),
podpisane oświadczenie (2 egzemplarze),
dokumenty potwierdzające 5-letnią praktykę przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego (wówczas przewoźnik będzie zwolniony z wykonywania zadań problematycznych na egzaminie),
kserokopię dowodu wpłaty za egzamin i certyfikat.
Kurs na certyfikat kompetencji zawodowych

Chcąc posiadać uprawnienia do prowadzenia firmy w zakresie transportu drogowego, wystarczy uzyskać pozytywny wynik na egzaminie. Nie ma konieczności zapisywania się na kurs. Jeśli jednak nie chcesz tracić czasu na poszukiwanie potrzebnych materiałów albo masz dość nieefektywnej nauki, warto zgłosić się na kurs. ABC-Szkolenia prowadzi profesjonalne kursy, pozwalające na solidne przygotowanie nie tylko do egzaminu, ale również prowadzenia firmy. Wybierając ABC-Szkolenia, stawiasz na doświadczoną kadrę wykładowców, którzy w sposób przystępny przekażą Ci niezbędną wiedzę. Dodatkowo otrzymasz materiały edukacyjne, pozwalające na samodzielne powtarzanie przyswojonej wiedzy i umiejętności. Podczas zajęć stawiamy nie tylko na teorię, ale zadania problematyczne.

Chcesz oszczędzić czas i nerwy? Zapisz się na szkolenie już teraz!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami już teraz!

Więcej informacji:

Paweł Żuchowski

tel. 502-700-182

Biuro:

Warszawa, ul Modlińska 6

531-700-182.